reklama

SZKOŁY I SZKOLENIA

Artykuł opublikowany w Make-Up Trendy nr.: WIOSNA 1/2012
29.10.2012

Warszawska Szkoła Filmowa

Właściwie powinnam zacząć od przedstawienia się, ale myślę, że to miejsce lepiej wykorzystać na przedstawienie szkoły. Warszawska Szkoła Filmowa powstała z potrzeby, potrzeby kształcenia młodych ludzi pełnych entuzjazmu i z ogromnej pasją do pracy przy realizacji filmów.Kiedy jakieś 10 lat temu o idei powołania takiej szkoły opowiadał mi Maciek Ślesicki pogratulowałam mu pomysłu i pomyślałam, że otworzyć szkołę o takim spektrum nauczania będzie niezwykle trudno. Powstawały już przecież szkoły uczące, a to reżyserów, a to operatorów, a to fotografów, ale prywatnej szkoły, która nauczałaby prawie wszystkich zawodów filmowych i wypuszczała gotowych do pracy pracowników pomocniczo-twórczych jeszcze nie było.Ideą tej szkoły miała być współpraca między wydziałami, co już na etapie nauki pozwalałoby uczniom poznać, co to jest praca w grupie i na czym polega odpowiedzialność za własne działania. Tak też się stało. Powstała Warszawska Szkoła Filmowa z wieloma wydziałami m.in. z wydziałem charakteryzacji filmowej. Celowo piszę „charakteryzacji filmowej” bo jest to specyficzna charakteryzacja, wymagająca specyficznej wiedzy i taką w tej szkole uczniowie otrzymują. Żadna inna szkoła nie daje możliwości odbywania zawodowych praktyk charakteryzatorskich na planach filmowych, a w tej szkole takie praktyki są wręcz obowiązkowe na planie filmów realizowanych przez szkołę. Nigdy nikt nie nauczy się żadnego zawodu znając jedynie teorię. Atrakcyjność, ale też i wiarygodność tej szkoły polega na tym, że praktyki i ćwiczenia w pracowni charakteryzatorskiej są prowadzone z dużym naciskiem na przydatność w później wykonywanym zawodzie.Zawód charakteryzatora filmowego, to tak naprawdę połączenie wielu zawodów: makijażysty, fryzjera, perukarza, specjalisty od efektów specjalnych w obrębie ludzkiego ciała, czasami też manicurzystki. Wszystkiego tego można się nauczyć w naszej szkole. Piszę w naszej, bo jestem wykładowczynią w tej szkole na wydziale charakteryzacji. Muszę się pochwalić, że spora grupa moich uczennic po zakończeniu nauki z wynikiem bardzo dobrym, podjęła pracę zawodową przy produkcjach filmowych, ale pracują również na planach sesji zdjęciowych, bo i takie doświadczenie można tu nabyć. To efekt współpracy między wydziałami. Uczennice mojego wydziału obsługują sesje zdjęciowe fotografików uczących się w naszej szkole.Przyjęłam zaproszenie współpracy w WSF od założycieli, czyli Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy z ogromną satysfakcją, ale i też z radością. Pamiętam doskonale jak sama zaczynałam w tym zawodzie bez żadnej szkoły. Takie były czasy, PLTT czyli Państwowe Liceum Technik Teatralnych już nie istniało a wydział charakteryzacji przy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi jeszcze nie istniał a w Warszawie szkoła miała powstać dopiero za pięć lat. Zawodu uczyły mnie same znakomitości i mistrzowie w swoim fachu. Pierwszą moją nauczycielką była charakteryzatorka reżysera Jerzego Kawalerowicza, Pani Teresa Tomaszewska i jej zespól znakomitych charakteryzatorów w osobach: Pani Krystyna Chmielewska i Pan Mieczysław Pośmiechowicz. Miałam wielkie szczęście brać udział w realizacji ogromnego filmu „Śmierć Prezydenta’’. Tu stawiałam swoje pierwsze kroki. Potem każdy kolejny film to kolejna nauka i tak jest do tej pory. Technika filmowa gna naprzód w wielkim pędzie, tego zawodu trzeba się uczyć na bieżąco, bo zmuszają do tego nowe wymagania techniczne. W naszej szkole wykładają filmowcy czynni zawodowo, dlatego wszystkie nowości możemy przekazywać naszym uczniom w praktyce.Ukoronowaniem nauki, która trwa rok akademicki jest praca dyplomowa. Od lat temat pracy jest taki sam – charakteryzacja portretowa. Uważam, że jest to najtrudniejsza charakteryzacja. Takie wyzwanie rokrocznie jest podejmowane przez uczennice i efekty są niejednokrotnie zdumiewające. Przyznam szczerze, że pękam wtedy z dumy. Jest to dla mnie osobisty sukces.Uczennice mojego wydziału ,to osoby najczęściej bardzo uzdolnione, ale nie tylko to jest miarą ich sukcesu, po oddaniu pracy dyplomowej a potem w pracy zawodowej, którą podejmują, niezbędna jest poza zdolnościami manualnymi, wrażliwością, perfekcjonizmem - pasja. Osoby dla których to ma być jedynie sposób na zarabianie pieniędzy nie znajdą tu radości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Jedynie szczere zaangażowanie, chęć współtworzenia filmu niejednokrotnie w złych warunkach, przez dwanaście godzin, a niekiedy i znacznie dłużej pozwala nie myśleć o niewygodach.


Charakteryzator to też osoba, która rozpoczyna dzień aktora, a zatem ma duży wpływ na to w jakim nastroju aktor zaczyna swoją pracę. Dlatego staramy się stworzyć możliwie jak najmilsze warunki w charakteryzatorni. Umiejętność komunikowania się z ludźmi to cecha niezbędna w tym zawodzie. Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwala mi na podjęcie trudnej misji nauczania tego zawodu. Nauka trwa dziewięć miesięcy. Zjazdy odbywają się dwa razy w miesiącu w weekendy i trwają od 10 do 12 godzin dziennie.


Moje pierwsze zetknięcie z kandydatkami na uczennice jest dla mnie bardzo ważne. Rozmowa kwalifikacyjna daje nam sposobność poznania się, a mnie pozwala ocenić nie tylko prace plastyczne kandydatki, ale też jej predyspozycje do wykonywania zawodu. Praca w tym zawodzie związana jest z ciągłym stresem i przebieg tej rozmowy wiele mi mówi o odporności kandydatki, ale też o jej wrażliwości. Od kandydatek podczas rozmowy kwalifikacyjnej oczekuję nie tylko prac plastycznych, ale również próby makijaży i fryzur lub nawet charakteryzacji, co jest bardzo mile widziane.


Ewa Symko-MarczewskaGoldpress ul.Pęcicka 20, 01-688 Warszawa

tworzenie stron warszawa, projektowanie serwisów internetowych